دفتر مسئولین

نام و نام خانوادگی : مجتبی پیروز

 

سمت : مسئول دفتر معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان

 

مدرک تحصیلی : کاردانی مدیریت امور اداری

 

شماره مستقیم دفتر مدیریت : 05433438801

 

شماره فاکس معاونت : 05433438800

نام و نام خانوادگی : حسن پرآور

 

سمت : مسئول دفتر معاونین مرکز بهداشت استان

 

مدرک تحصیلی : لیسانس مددکاری

 

ایمیل : hasanparavar1@gmail.com

 

شماره مستقیم دفتر معاونین : 05433438802

                                         05433438809


حوزه ریاست

محتوای مرتبط