گروه سلامت دهان و دندان

نام و نام خانوادگی : ناصر شهرکی

سمت : رئیس گروه سلامت دهان و دندان

مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای

ایمیل : Shahraki1813@gmail.com

شماره تلفن : 05433438807

   

  


حوزه فنی

محتوای مرتبط