گروه آموزش و ارتقاء سلامت

نام و نام خانوادگی : راضیه کیخائی

سمت : رئیس گروه آموزش و ارتقاء سلامت

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای تخصصی آموزش و ارتقاء سلامت

ایمیل : keykhaeirazieh@gmail.com

شماره تلفن : 05433438785

       


حوزه فنی

محتوای مرتبط