مدیریت سلامت روانی، اجتماعی و کنترل اعتیاد

نام و نام خانوادگی : فاطمه سرگزی

سمت : مدیر سلامت روانی، اجتماعی و کنترل اعتیاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی

ایمیل : negarjafari79@yahoo.com

شماره تلفن : 05433438791

 

   


حوزه فنی

محتوای مرتبط