مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر

نام و نام خانوادگی : زهرا سرگزی

سمت : رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر

مدرک تحصیلی : کارشناسی مامایی

ایمیل : pkuzahedan@yahoo.com

شماره تلفن : 05433449879

   


حوزه فنی

محتوای مرتبط