مدیریت توسعه شبکه

نام و نام خانوادگی : عباس عرب                               

سمت : مدیر توسعه شبکه

مدرک تحصیلی : ارشد HSE

ایمیل : Abbasarab89@yahoo.com

شماره تلفن : 05433438806

                                                

                  

                 


حوزه فنی

محتوای مرتبط