امور مالی

نام و نام خانوادگی : الهه میری نژاد

سمت : مسئول امور مالی

مدرک تحصیلی : ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل : mirinezhadelahe@yahoo.com

شماره تلفن : 05433438819

                               


حوزه اجرایی

محتوای مرتبط