پویش دانش آموزی کرونا را شکست میدهم

والدین گرامی؛
اپلیکشین پویش دانش آموزی "من هم کرونا را شکست می دهم" را از لینک های زیر دانلود نمایید و روی موبایل خود و تبلت فرزندانتان نصب نمایید تا با همراهی و همدلی یکدیگر بزودی کرونا را شکست دهیم

 

دانلود فایل PDF برای چاپ

دانلود نسخه موبایلی

دانلود نسخه کامپیوتر