معاون فنی

نام و نام خانوادگی : دکتر خداداد شیخ زاده

 

سمت : معاون فنی مرکز بهداشت استان

 

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی و متخصص اپیدمیولوژی - MD-MPH-PhD

 

ایمیل : Sheikhzadeh.k@gmail.com


حوزه ریاست

محتوای مرتبط