معاون اجرایی

نام و نام خانوادگی : دکتر رضا کرد

 

سمت : معاون اجرایی مرکز بهداشت استان

 

مدرک تحصیلی : دندانپزشک عمومی

 

ایمیل : dr.reza_kord@yahoo.com


حوزه ریاست

محتوای مرتبط