اخبار جدید
روابط عمومی/کسب رتبه دوم کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه خدمات سلامت نوروزی به مردم ..تقدیر معاون بهداشت وزیر از ریاست دانشگاه،معاون بهداشتی دانشگاه ومدیر گروه وبازرسان بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از نظر فعالیتهای بهداشت محیطی وارائه بهترین خدمات در برنامه سلامت نوروزی به مردم ومسافرین رتبه دوم را در بین دانشگاههای کشور کسب کرد.
 ٠٨:٥٨ - 1396/04/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی/تیم های سلامت در دورترین نقاط استان پیگیر ثبت اطلاعات مردم در سامانه سیب ...خاش وچابهار پیشتاز ثبت اطلاعات سلامت مردم
در تمامی شهرهای استان عملیات ثبت اطلاعات در حال پیشرفت است ولی شهرهای خاش وچابهار در ثبت اطلاعات نسبت به سایر شهرهای استان پیشتاز هستند .
 ١٢:٠٨ - 1396/04/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی/برنامه های آخرین روز از هفته بدون دخانیات در زاهدان :پلمپ4 قلیان سرا در سطح شهر زاهدان ومسابقه دارت در پارک فرهنگیان زاهدان بعنوان پارک بدون دود
در آخرین روز از هفته بدون دخانیان تعداد 4 واحد عرضه قلیان در سطح شهر زاهدان پلمپ شد وبه تعدادی از مراکز عرضه نیز تذکر داده شد وتوزیع بسته های آموزشی پیشگیری از دخانیات و مسابقه دارت در پارک فرهنگیان پارک بدون دود از دیگر برنامه ها بود.
 ١١:٢١ - 1396/04/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی/طی چند روز آینده ...راه اندازی کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بعنوان یکی از بزرگترین نمادهای طرح تحول سلامت در استان سیستان وبلوچستان
در چند روز آینده مردم استان شاهد بهره برداری یکی از بزرگترین نمادهای طرح تحول سلامت در استان سیستان وبلوچستان خواهند بود .
 ١٢:٥٠ - 1396/04/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی/آغاز طرح آموزش نوین مشارکتی وتوانمند سازی مربیان داوطلبان سلامت در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مربیان داوطلبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رویکردهای آموزش مشارکتی نوین ومهارتهای ارتباطی لازم را در کارگاههای مختلف فرامی گیرند وبه داوطلبان سلامت آموزش می دهند تا آنان در سطح جامعه به مردم انتقال دهند.
 ١٢:٤٤ - 1396/04/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>


روابط عمومی/کسب رتبه دوم کشوری بهداشت محیط دا
روابط عمومی/تیم های سلامت در دورترین نقاط است
روابط عمومی/برنامه های آخرین روز از هفته بدون
روابط عمومی/طی چند روز آینده ...راه اندازی کل
روابط عمومی/آغاز طرح آموزش نوین مشارکتی وتوان
روابط عمومی/برگزاری آزمون فصلنامه بهورزی بهار
روابط عمومی/برگزاری کلاس آموزشی سامانه سیب در
روابط عمومي/ معاون بهداشتي دانشگاه در مراسم ر
روابط عمومی/برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذا
روابط عمومی/برگزاری جلسه آموزشی سامانه سیب بر
روابط عمومی/برگزاری کارگاه آموزشی سامانه یکپا
روابط عمومی/برگزاری کارگاه آموزشی بسته خدمتی
روابط عمومی/حضور تیم پزشکی شبکه بهداشت ودرمان
روابط عمومی/جهش چشمگیر ورود اطلاعات سلامت 89
روابط عمومی/برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذا
روابط عمومی/تشدید مراقبت ها و کنترل مراکز مرز
روابط عمومی/ارتقای کمی و کیفی اطلاعات سلامت م
روابط عمومی/بازدیدمعاون بهداشتی دانشگاه از ب
روابط عمومی/آغاز طرح آموزشی پیشگیری از اعتیاد
روابط عمومی/معاون بهداشتی دانشگاه در بازدید ا