صفحه اصلی

کرونا ویروس

کرونا ویروس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره کرونا ویروس

دستورالعمل مراقبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. روش های پیشگیری از ابتلا به کرونا در محیط کسب وکار
 2. دستورالعمل گندزدایی محیط
 3. مقابل با استرس هنگام شیوع کرونا ویروس
 4. راهنماری استفاده صحیح از ماسک
 5. راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت کووید19 (کرونا ویروس) : ویژه مراقبین وکارکنان مراکز بهداشتی درمانی
 6. راهنمای پیشگیری و کنترل کووید19 (کرونا ویروس) در محیط های کاری( اداری- صنعتی)-4370
 7. راهنمای عمومی پیشگیری و کنترل کووید19 (کرونا ویروس) در محیط کار-21303
 8. راهنمای پیشگیری و کنترل کووید19 (کرونا ویروس) ویژه  شاغلین امور کفن و دفن-21316
 9. راهنمای پیشگیری و کنترل کووید19 (کرونا ویروس):  نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در تماس با بیماران-21505
 10. راهنمای پیشگیری و کنترل کووید19 (کرونا ویروس)ویژه کارکنان حمل و نقل مسافری(خدمه پروازی، راه آهن، کشتیرانی، اتوبوسرانی و...) -21507
 11. راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید19 (کرونا ویروس) دراتوبوس های درون شهری و برون شهری-7-4393
 12. راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید19 (کرونا ویروس) در پایانه های مسافربری ایستگاه های قطار، اتوبوس و فرودگاه-8-4393
 13. راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید19 (کرونا ویروس) درخودرو های درون شهری و برون شهری-9-4393
 14. راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید19 (کرونا ویروس) در پارکها، فضای سبز، مبلمان شهری-10-4393
 15. راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید19 (کرونا ویروس) در اماکن متبرکه و زیارتگاه ها-11-4393
 16. راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید19 (کرونا ویروس) در مراکز جمعی-12-4393
 17. راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید19 (کرونا ویروس) در مراکز ورزشی و استخر های شنا-13-4393
 18. راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید19 (کرونا ویروس) در مراکز جمعی (زندان، پادگان و مراکز نظامی و انتظامی) -14-4393
 19. راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید19 (کرونا ویروس) در مترو ، قطار های شهری و برون شهری-15-4393
 20. راهنمای اقدامات بهداشت محیط در مواجهه با بیماران مبتلا و افراد مشکوک به کرونا ویروس در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی

 21. راهنمای پیشگیری و کنترل  کووید19(کرونا ویروس) ویژه تیم خبرنگاری و خبرگزاری

 22. راهنمای پیشگیری و کنترل  کووید19(کرونا ویروس) ویژه زندان ها و ندامتگاه ها

 23. راهنمای پیشگیری و کنترل  کووید19(کرونا ویروس) : ماسک های تنفسی

 24. راهنمای پیشگیری و کنترل  کووید19(کرونا ویروس) : آموزش عمومی ویژه کارگران و کارفرمایان

 25. راهنمای پیشگیری و کنترل  کووید19 : ویژه کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی و تحقیقاتی مرتبط

 26. .راهنمای اقدامات بعد از فوت بیمار مبتلا به کرونا ویروس
 27. راهنمای کاهش استرس کرونا
 28. راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا / فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 29. فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید 19 در سطح ارائه خدمات سرپایی و بستری


 روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان