باروري سالم


 

شبرنامه باروری سالم و جمعیت(تنظیم خانواده)

معرفی برنامه:

 • تعریف سازمان جهانی بهداشت

  1-اقداماتی که زوجها را یاری میدهد تا از داشتن فرزند ناخواسته جلوگیری کنند.
  2- " " " " تا فاصله بین فرزندان خود را تنظیم کنند.
  3-" " " " تا زمان تولد فرزندان را با سن و شرایط دیگر خود تطبیق دهند و آگاهانه در باره فرزندان خود تصمیم بگیرند.
 • تنظیم خانواده بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی یعنی برنامهریزی زوجین برای دستیابی به اهداف باروری به صورت آگاهانه،مسئولانه وداوطلبانه، که به منظور ارتقای تندرستی و بهزیستی خانواده انجام می گیرد .تنظیم خانواده مترادف با تحدید موالید نیست.

تاریخچه برنامه :

 

تاریخچه برنامه باروری سالم و جمعیت (تنظیم خانواده)

شهریور 1330

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در وظایف خود را به تنظیم خانواده پرداخت

سال 1334

اداره بهداشت مادر و کودک در وزارت بهداری تاسیس گردید

سال 1335

قرص خوراکی پیشگیری از بارداری و IUD  وارد ایران شد

سال 1337

اولین درمانگاه تنظیم خانواده شروع بکار نمود.

سال 1340

صندوق جمعیت ملل متحدUNFPA  فعالیت خود را در ایران با هدف ارائه کمک های مالی به سازمان های دولتی مرتبط آغاز کرد.

سال 1341

برای اولین بار برنامه های جمعیتی مورد توجه دولت قرار گرفت.

سال 1342

پیشگیری از بارداری مورد تایید مقامات روحانی قرار گرفت.

سال 1346

برنامه تنظیم خانواده، ارائه خدمت را فقط برای جوامع شهری مد نظر قرار داد.

سال 1346- 1342

راه اندازی مراکز بهداشت پیشنهاد شد.

سال 1351

انستیتو تحقیقات بیولوژی تولید مثل با هدف انجام مطالعات در زمینه بررسی آثار و عوارض روشهای پیشگیری از بارداری به فعالیت پرداخت .

1351

مرکز اسناد جمعیت جمعیت و تنظیم خانواده جمعیت جمع آوری اطلاعات و آمار تاسیس شد

سال 1358

واحد بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت بوجود آمد

سال 1362

بهداشت مدارس در بهداشت خانواده ادغام و اداره کل بهداشت خانواده و مدارس ایجاد شد

سال 1365

جمعیت 50 میلیونی کشور اعلام شد ( پس از نقطه نظرات ریاست جمهوری در خصوص برنامه تنظیم خانواده)

سال 1367

سمینار ملی جمعیت برگزار شد که حاصل آن برنامه ملی تنظیم خانواده بود و دولت سیاست تحدید موالید را عنوان کرد.

سال 1367-1372

برنامه 5 ساله اول به برنامه کنترل جمعیت اولویت ویژه ای دارد.

سال 1369

هیئت وزیران تشکیل شورای تحدید موالید را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نمود.

سال 1370

واحد تنظیم خانواده از اداره کل بهداشت خانواده مجزا شد.

سال 1372

لایحه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلس شد و به تایید شورای نگهبان رسید.

سال 1391

تغییر سیاست های جمعیتی به دلیل کاهش رشدجمعیت با هدف ارتقای نرخ باروری کلی

 

 

 

 

هدف اصلي برنامه های تنظیم خانواده تأمین سلامت خانواده از طريق دستيابي به اهداف زير مي باشد:

 • توانمند سازي خانواده ها براي انتخاب تعداد فرزندان و زمان فرزندآوري
 • پرهيز از بارداري هاي زير 18 سال
 • پرهيز از بارداري هاي بالاي 35 سال
 • پرهيز از بارداري هاي با فاصله زماني كمتر از سه سال
 • پرهيز از بارداري هاي بيش از 4 بار
 • پيشگيري از بارداري هاي پرخطر
 • پيشگيري از بارداري هاي ناخواسته
 • كاهش تصميم به سقط هاي غير قانوني
 • کاهش بیماریهای ژنتیک در نوزادان
 • کاهش مرگ و میر مادران به دلیل بارداری ها و زایمان های متعدد و عوارض ناشی از آن
 • کاهش مرگ و میر کودکان زیر 1 سال و نوزادان
 • جلوگیری از سوء تغذیه کودکان زیر 1 سال و نوزادان
 • جلوگیری از سوء تغذیه مادران
 • فراهم کردن زمینه مساعد برای تأمین سلامت جسمانی و روانی خانواده
 • جلوگیری از زایمانهای زود هنگام و دیر هنگام

 

برنامه تنظیم خانواده مشتمل بر سه فعالیت اساسی است:

- ارائه خدمات

- آموزش

- پايش و ارزشيابي برنامه

ارايه خدمات تنظيم خانواده:

1-     تهيه و توزيع عادلانه وسايل پيشگيري از بارداري با همکاري واحد امور داروي استان(برقراري امنيت كنتراسپتيوها) : در اين برنامه با هماهنگی امور دارویی اقلام مورد نياز به تعداد مناسب خريداري شده و به تناسب به واحدهاي ارائه دهنده خدمت تحويل داده مي شود . رعايت شرايط لازم براي نگهداري اقلام  فراهم شده و  ودرخواستها و نحوه نگهداري اقلام توسط واحد هاي ارائه دهنده خدمت مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين اطلاعات مربوطه در سايت پورتال وزارت متبوع ثبت مي گردد.

2-     ارايه خدمات رايگان روشهاي پيشگيري از بارداري

برنامه های آموزشی برنامه باروری سالم:

 الف:مشاوره تنظيم خانواده: انجام مشاوره با متقاضيان دريافت روشهاي پيشگيري از بارداري(کمک به تصميم گيري در امر انتخاب آگاهانه يک روش و راهنمايي در مورد چگونکي استفاده،مزايا،معايب و.....)

ب: انجام مشاوره با زوجهاي در شرف ازدواج: در اين برنامه ،مربيان ( پزشك و كارشناس ) با  بهره گيري از وسايل كمك آموزشي (نشان دادن پوسترها ي آموزشي ، مولاژ ها ، پخش CD آموزشي ، ارائه پاور پوينت ) آموزش هاي لازم را به مزدوجين ارائه مي دهند. اين برنامه هر سه ماه توسط كارشناسان مربوطه به كمك پرسشنامه هاي مدون مورد پايش و ارزشيابي  قرار گرفته و در سايت پورتال وزارت متبوع ثبت مي گردد.

ج :برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل ارائه دهنده خدمت و ارائه آموزش به گروههای مختلف تحت پوشش :در اين برنامه دستورالعمل هاي مربوط به بهداشت باروري و سياست هاي نوين به پرسنل ارائه دهنده خدمت آموزش داده میشود. همچنين پرسنل به صورت چهره به چهره و  به صورت گروهي به افراد تحت پوشش در رابطه با بهداشت باروري و سياست هاي نوين جمعيتي آموزش مي دهند. آموزش هاي انجام شده توسط كارشناسان برنامه در سايت پورتال وزارت متبوع ثبت مي گردد.

پايش و ارزشيابي برنامه هاي سلامت باروري :

در اين برنامه مطابق برنامه ريزي انجام شده، كارشناسان مربوطه از تمامي فعاليت هاي انجام شده در زمينه سلامت باروري در واحدهاي ارائه دهنده خدمت مطابق چك ليست هاي موجود نظارت مي كنند. همچنين از نظارت هاي انجام شده گزارش تهيه شده و پس از جمع بندي، مورد تحليل و برررسي قرار مي گيرند. 

 

 

 

 

 

   دانلود : معرفی_برنامه.pdf           حجم فایل 231 KB

محتوای مرتبط