دانلود فایل


 

فایل های قابل استفاده اعضای تیم سلامت پزشک خانواده روستائی

 

   دانلود : نحوه_کار_با_سامانه_ویزیت_پایه.pdf           حجم فایل 1353 KB
   دانلود : فرم_های_ویزیت_پایه_و_ویزیت_جاری.rar           حجم فایل 598 KB
   دانلود : راهنمای_انتخاب_پزشک.pdf           حجم فایل 2931 KB

محتوای مرتبط