معرفي


تامين مراقبتهاي بهداشتي اوليه با توجه به شرايط جغرافيايي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني ، ارزش اقتصادي و اولويت خدمات بهداشتي درماني ايجاب مي نمايد كه با استفاده از تجارب قبلي خود و ساير كشورهاي جهان ضمن رعايت آداب و سنن فرهنگي جامعه روش مناسبي براي برآوردن نيازهاي اساسي ، بهداشتي درماني ، مردم بخصوص در مناطق روستايي و محروم بكار گرفته شود تا نيازمندان اين خدمات بتوانند در داخل يك نظام منسجم از ضروري ترين مراقبتهاي بهداشتي درماني در سطوح مختلف برخوردار شوند . در نظامي كه پي ريزي شده است اولين سطح تمامي جامعه با واحدهاي رسمي كشور خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني است . از آنجا که خانه بهداشت در واقع خط تورم ارائه خدمات بهداشتی درمانی می باشد لذا محیطی ترین واحد ارائه خدمت در نظام شبکه های بهداشتی درمانی محسوب میگردد و  تحت نظارت مركز بهداشتي درماني فعاليت مي كند . نيروي انساني در خانه هاي بهداشت ، بهورزان ( زن و مرد ) بومي هستند كه براساس ضوابط و مقررات خاصي انتخاب و پذيرش شده و آموزشهاي لازم را در مركز آموزش بهورزي فرا مي گيرند .

معاونت بهداشتی استان سیستان و بلوچستان نیز خود را متعهد میداند که در جهت ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده و توسعه در زمینه های مختلف موجبات سلامتی مردم را فراهم آورد وکوشش می نماید که با گسترش سطح اطلاعات و آموزش و تقویت جایگاه مراکز آموزش بهورزی نسبت به ارتقا وضعیت موجود در مناطق روستایی بر اصل رضایت مردم الگوی مناسبی را ارائه نماید و همچنین تلاش می کند که در آن محور فعالیتهای مراکز آموزش بهورزی خود را ارتقای کمیت و کیفیت برنامه های آموزشی و بازآموزی قرار دهد .

اطلاعات تاسیس مراکزبهورزی:

       اولین مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درسال 1357 در شهرستان زاهدان با پذیرش تعداد 12

        نفر ازسراسر استان آغاز بکار نمود و پس از آن سایر مراکز به شرح جدول پیوست راه اندازی گردید که در حال

        حاضر مراکز فعال با داشتن 49 مربی در حال فعالیت می باشند :

مرکز اموزش بهورزی

سال تاسیس مرکز

سال غیر فعال شدن مرکز

زاهدان

1357

 

سراوان

1362

 

ایرانشهر

1362

 

خاش

1366

 

چابهار

1367

 

نیکشهر

1371

 

راسک

1380

 

فنوج (مرکز روستایی)

1375

 

پلان (مرکز روستایی)

1376

پایان   1387

سرباز (مرکز روستایی)

1377

 

زابلی (مرکز روستایی)

1378

پایان  1385

 

محتوای مرتبط