معاون اجرایی


نام و نام خانوادگی : ملک کیانی                                            

                                                                                                                                                        

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی، دارای مدرک MPH از دانشگاه تهران

سوابق : سال76-74 پزشک مرکز روستایی تمین - میرجاوه (پیام آور بهداشت)

             سال80-76 مسوول بهداشت خانواده مرکز بهداشت زاهدان

             سال83-81 کارشناس بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

             سال89-84 معاون فنی مرکز بهداشت استان

             سال91-89 مدیر گروه بیماری های مرکز بهداشت استان

آدرس : زاهدان- میدان مشاهیر - مرکز بهداشت استان

ایمیل : kiyani_n@yahoo.com

تلفن : 05412438802

تلفکس : 05412438800