معاون فني
معاون فنی مرکز بهداشت زاهدان


نام و نام خانوادگی : مهدی زنگنه

                                                                                                                                                            

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سوابق : سال85-84 مدیر شبکه بهداشت و درمان نیکشهر

             سال88-85 مدیر شبکه بهداشت و درمان چابهار

آدرس : زاهدان- میدان مشاهیر - مرکز بهداشت استان

ایمیل : dr.mzanganeh@hotmail.com

تلفن : 05412438802

تلفکس : 05412438800