خانهاخبار جدید

1396/05/29

روابط عمومی/ تشکیل اولین کمیته استانی تدوین سند پیشگیری وکنترل بیماریهای غیر واگیر در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

معاون فنی مرکز بهداشت استان ازتشکیل اولین کمیته تدوین سند پیشگیری وکنترل بیماریهای غیر واگیر در استان سیستان وبلوچستان خبر داد.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

رویدادها