پیام های هفته سلامت

دوشنبه 1 ارديبهشت: توانمندسازي نوجوانان و جوانان براي خودمراقبتي

 

•1.      با خودمراقبتي، ‌انرژی جواني خود را تجدید كنيد.

•2.      دوران نوجواني و جواني، دوران پراسترسي است. با خودمراقبتي، استرس خود را کاهش دهيد.

•3.      با خودمراقبتي،  احساس مثبت جواني خود را تقويت كنيد.

•4.      با خودمراقبتي، مي توانيد دوران جواني خود را در سلامت، شادی، آرامش و صلح طي كنيد.

•5.      با خودمراقبتي، سلامت و تندرستی دوران جواني خود را حفظ و تقويت كنيد.

•6.      با خودمراقبتي، مي توانيد اعتماد به نفس و كارآمدي خود را بازيابيد و تقويت كنيد. 

•7.      با خودمراقبتي،‌ مي توانيد شور و شوق جواني و انگیزه موفقیت خود را حفظ كنيد و افزایش دهيد.

•8.      شما مي توانيد با خودمراقبتي، سلامت خود، خانواده و دوستان تان را تضمين كنيد.

•9.   شما مي توانيد با خودمراقبتي، سلامت دوران نوجواني و جواني و ساير     دوران هاي زندگي خود را تضمين كنيد.

•10. براي آشنايي با دانش و مهارت هاي خودمراقبتي، قبل از آنكه دچار مشكلي شويد: مطالعه و با افراد معتبر مشورت و گفتگو كنيد.

•11. جواني سالم، بانشاط و ايمن با خودمراقبتي

•12. با مهرباني از خود و با محبت از دوستان خود مراقبت كنيد.

•13. سلامت در خانه، مدرسه، دانشگاه، ورزشگاه ... با خودمراقبتي

•14. با خودمراقبتي، جواني سالم، ايمن و بانشاط را تجربه كنيد.

•15. با آگاهي و مهارت، از محيط زندگي و طبيعت پيرامون خود مراقبت كنيد.

 

سه شنبه 2 ارديبهشت: عموم مردم،  نيازمند خودمراقبتي

 

•1.      خودمراقبتي  به ما در مورد خود و زندگی مان احساس خوبی مي دهد.

•2.      خودمراقبتي، ارزشی را که برای خود و سلامت مان قایل هستیم، به دیگران نشان مي دهد.

•3.      خودمراقبتی، هسته اصلی سلامت و رفاه است.

•4.      با خودمراقبتی، به صورت ارادی و فعالانه زمانی را برای سلامت خود در نظر میگیریم.

•5.      خودمراقبتي موجب تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت، ايمني، رفاه و نشاط ما میشود.  

•6.   برنامه فردي خودمراقبتی، در ارتباط با چگونگی رفتار ما با جسم، روح، روان و محيط زندگي و طبيعت پيرامون مان است.

•7.   با خودمراقبتي مي توانيم گام هاي بيشتري را به سوي یک زندگی سالم، شاد، هدفمند و معنوي برداریم.

•8.      خودآگاهی، اولین گام برنامهریزی فردي به منظور خودمراقبتی است.

•9.   برای خودمراقبتی باید در مورد آنچه که هستیم، آنچه که می خواهیم باشیم و      دلایلمان برای چنین قصدی، دیدگاه روشنی داشته باشیم.

•10.  براي خودمراقبتي باید توانمند شویم تا آگاهانه و فعالانه، آنچه را که             میخواهیم، تبدیل به واقعیت کنیم.

•11. خودمراقبتي به ما کمک میکند تا با قدرت، سبك زندگي مان را تغيير دهيم   و با تمرکز بر وجود ارزشمندمان، سالم و هدفمند زندگی کنیم.

•12. براي طراحي برنامه خودمراقبتي فردي، باید به شیوه زندگی که برای خود       برگزیدهایم، توجه کنیم.

•13. براي طراحي برنامه خودمراقبتي فردي بايد باور کنیم که ما برای تغییر به اين جهان آمده ايم، موجوداتی مترقی با ظرفیتی نامحدود هستیم، خالقان سلامت و برترین مخلوق خدا هستیم.

•14. با خودمراقبتي، در طول زندگي كمتر بيمار مي شويم و در صورت بروز بيماري، ارزان تر، زودتر و با عارضه كمتري بهبود مي يابيم.

•15. با خودمراقبتي، مي توانيم در هزينه هاي بهداشتي درماني خود صرفه جويي كنيم.

•16. رعايت سبك زندگي سالم و داشتن زندگي باكيفيت هم زمان با     بيماري هاي مزمن، نيازمند خودمراقبتي است.

•17. خودمراقبتي يعني مراقبت از خود با مهرباني و مراقبت از ديگران با عشق

•18. فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همكاران سالم با خودمراقبتي

•19. خانه سالم، محله سالم، شهر سالم با خودمراقبتي

•20. مدرسه سالم، دانشگاه سالم، محل كار سالم با خودمراقبتي

•21. خودمراقبتي، گام اول سلامت

•22. خودمراقبتي، حق و مسووليتي همگاني

•23. افزايش كيفيت زندگي و توسعه پايدار جامعه، با خودمراقبتي

•24. خودمراقبتي در سلامت و بيماري، در طول زندگي، از تولد تا آغاز حياتي نو

•25. خودمراقبتي يعني ارتقاي سلامت با تدبير و اميد

•26. ارتقاي ايمني فردي، خانوادگي و اجتماعي با خودمراقبتي

•27. با خودمراقبتي، ارتباط ما با دنياي درون و بيرون مان توسعه مي يابد.

•28. تنها با مراقبت از خود مي توانيم از ديگران به درستي مراقبت كنيم.

•29. خودمراقبتي يعني مراقبت آگاهانه، ماهرانه و هدفمند از خود و ديگراني كه براي ما ارزشمندند و محيطي كه در آن زندكي مي كنيم.

•30. يك برنامه خودمراقبتي فردي كامل؛ داراي پنج بعد جسمي، رواني، عاطفي، اجتماعي و معنوي است.

 

 

 


چهارشنبه 3 ارديبهشت: خانواده، خاستگاه خودمراقبتي

 

•1)      خانواده سالم با خودمراقبتي

•2)   خودمراقبتي به معناي مراقبت از خود، خانواده و اطرافيان با مشورت پزشكان و مشاوران سلامت است.

•3)      والدين گرامي، با مهرباني از خود و با عشق از همسر و فرزندان خود مراقبت كنيد.

•4)   با خودمراقبتي مي توانيم، فردي مولد عشق، آرامش، آسايش، امنيت و رفاه براي خود و خانواده مان باشيم.

•5)      ما مي توانيم الگوي خودمراقبتي براي فرزندان مان باشيم.

•6)      خانواه، خاستگاه خودمراقبتي است.

•7)      دانش و مهارت هاي خودمراقبتي را بياموزيم و به اعضاي خانواده و اطرافيان خود آموزش دهيم.

•8)   براي خودمراقبتي، توانمند شويم و اين توانمندي را به همه آنهايي كه      دوست شان داريم، انتقال دهيم.

•9)      با مهرباني از خود، با عشق از همسر و فرزندان تان مراقبت كنيم.

•10)  داشتن خانه و خانواده اي سالم، ايمن، بانشاط و مرفه نيازمند خودمراقبتي است.

•11)  با خودمراقبتي، در هزينه هاي بهداشتي درماني خود و خانواده صرفه جويي كنيم.

•12) سلامت و رفاه فردي و خانوادگي ما فقط تابع خودمراقبتی نیست اما بدون آن          نمیتوانیم در اجرای تعهدات فردي، خانوادگي و اجتماعي خود موفق باشیم.  

•13) مهرباني با خود نقطه شروع خودمراقبتي است، مهرباني با آنهايي كه دوست شان داريم محصول خودمراقبتي است و عشق به خدا، نقطه آغاز شفاست.

 


پنج شنبه4 ارديبهشت: رسانه ها ، مروجان خودمراقبتي

 

•1)     مردم خالقان سلامت اند و رسانه ها، واسطه هاي سلامت

•2)     صدا و سيما، كارگاه توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي و همياري

•3)     توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي، نيازمند استفاده راهبردي از رسانه هاي خلاق و نوآور

•4)   رسانه هاي مسوول و خلاق، ضامن ترويج فرهنگ خودمراقتبي براي سالم زيستن، سالم ماندن و ارتقاي سلامت

•5)   توانمندسازي مردم براي خودمراقتبي نيازمند برقراري ارتباط هدفمند، اثربخش و خلاقانه با اقشار مختلف مردم است.

•6)     رسانه هاي خلاق و نوآور، ضامن توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي

•7)   خودمراقبتي هنر مردم است و هنر رسانه خلاق و مسوول، همراهي هنرمندانه با مردم است براي خودمراقبتي

•8)   رسانه هاي خلاق، با تزريق اميد و نشاط در جامعه، انگيزه مخاطبان براي خودمراقبتي را افزايش مي دهند.

•9)   دانستن، خواستن و توانستن زيست سالم، ايمن، مولد،‌ بانشاط ومعنوي حقي است كه جز با حضور و ايفاي نقش موثر و هدفمند رسانه هاي خلاق و مسوول، محقق نمي گردد.

•10) رسانه ها و اصحاب رسانه، حامي سلامت مروجان خودمراقبتي

•11) هنرمندان و اصحاب رسانه، مي توانند الگوي موثر خودمراقبتي براي مردم باشند.

•12) با ترويج موثر و هدفمند خودمراقبتي، رسانه هاي كودك و نوجوان، مي توانند ضامن سلامت و امنيت فرداي كشور باشند.

•13) رسانه هاي تعاملي، حاميان توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي

•14) رسانه هاي تعاملي، حاميان توانمندسازي بيماران براي خودمراقبتي و همياري

•15) رسانه هاي تعاملي، حاميان گروه هاي خودياري و همياري بيماران

 

 


جمعه 5 ارديبهشت: نهادها و پايگاه هاي مردمي، كانون هاي خودمراقبتي

 

•1)      مساجد و كانون هاي فرهنگي مساجد، پايگاه هاي توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي

•2)      مدارس، كانون هاي توانمندسازي دانش آموزان براي خودمراقبتي

•3)      معلمان و اولياي مدارس، الگو هاي موثر خودمراقبتي براي دانش آموزان

•4)      مدرسه سالم، ايمن و پيشرو با خودمراقبتي

•5)      دانش آموزان توانمند براي خودمراقبتي، در تحصيل و زندگي خود موفق تر هستند.

•6)      محل هاي كار، مراكز توانمندسازي كاركنان براي خودمراقبتي

•7)      محل هاي كار حامي خودمراقبتي كاركنان و خانواده هاي آنان، بهره وري و سود بيشتري دارند.

•8)      سازمان هاي خلاق و نوآور، حامي توانمندسازي مديران، كاركنان و مشتريان براي خودمراقبتي

•9)      كاركنان و مشتريان خودمراقب، عامل توسعه سازمان هاي خلاق و نوآور

•10)  دانشگاه، كانون توانمندسازي دانشجويان براي خودمراقبتي

•11)  ترويج خودمراقبتي در محل كار، تحصيل و تفريح براي ارتقاي سلامت و ايمني در كشور

•12)  محله سالم با اهالي توانمند براي خودمراقبتي

•13)  شهر سالم با شهروندان توانمند براي خودمراقبتي

•14)  شهرداران خلاق و نوآور، حاميان خودمراقبتي

•15)  فرهنگسراها و خانه هاي سلامت، پايگاه توانمندسازي شهروندان براي خودمراقبتي

•16)  شوراياران، الگوهاي خودمراقبتي براي اهالي محله

•17) خودمراقبتي يعني مراقبت از سلامت خود، خانواده، اطرافيان و محيطي كه در آن زندگي مي كنيم با مشورت پزشكان و مشاوران سلامت

•18)  ترويج و توسعه خودمراقبتي براي ارتقاي امنيت فردي، خانودگي و اجتماعي

•19)  خودمراقبتي پلي است بين سلامت و ايمني فرد و جامعه

•20)  تضمين امنيت و سلامت جامعه با ترويج خودمراقبتي و همياري 

•21) ترويج و توسعه خودمراقبتي، ضامن انعطاف پذيري و تاب آوري فردي و جمعي براي داشتن جامعه اي ايمن و عاري از خشونت است.

 

 

شنبه 6 ارديبهشت: تيم سلامت، مربيان خودمراقبتي

 

•1)      ترويج و توسعه خودمراقبتی، رضایت بيماران از خدمات درماني را ارتقا         می دهد.

•2)   ترويج و توسعه خودمراقبتی، از بارکاری بخش سلامت می کاهد و موجب    صرفه جویی در زمان و كاهش هزینه هاي بهداشتي و درماني می شود.

•3)   نقش مهم پزشکان، افزودن زندگی به روزهاست و نه فقط افزودن روزها به زندگی؛ با ترويج خودمراقبتي، زندگي را به روزها اضافه كنيد.

•4)      تمام بيماران به ويژه بيماران مزمن، نيازمند آموختن مهارت هاي خودمراقبتي هستند.

•5)   ترويج و توسعه خودمراقبتي، در تقويت احساس استقلال و بهبود عملكرد و كارايي بيماران به ويژه بيماران مزمن موثر است.  

•6)      توانمندسازي بيماران مزمن براي خودمراقبتی، از تعداد دفعات مراجعه آنها به بیمارستان می کاهد.

•7)   افراد مبتلا به بيماري هاي مزمن، خواهان کمک بیشتر متخصصان خدمات درمانی برای خودمراقبتی هستند.

•8)   پزشكان مي توانند با آموزش و ترويج خودمراقبتي،كيفيت زندگي بيماران به ويژه مبتلايان به بيماري هاي مزمن را افزايش دهند.

•9)   کاهش شدت علایم و درد، تقويت احساس کنترل، بهبود عملکرد و رضایت بيماران مزمن از زندگی، نيازمند آشنايي آنها با مهارت هاي خودمراقبتي است.

•10)  آموزش و ترويج خودمراقبتي، رضایت بیماران از خدمات درمانی را افزايش     مي دهد.

•11) تلاش براي آموزش و ترويج خودمراقبتی، لذت و رضایت شغلی بیشتری برای تيم سلامت به همراه خواهد داشت

•12)  ايجاد رابطه بهتر بین پزشک، پرستار و بیمار از مزاياي توانمندسازي بيماران براي خودمراقبتي است.

•13) با توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي، رعايت سبك زندگي سالم ممكن و پيشگيري اوليه از بيماري ها ميسر مي گردد.

•14) با توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي، سلامت و ايمني افزايش و دفعات مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی و اورژانس هاي بيمارستاني، كاهش مي يابد.

•15) كاهش بار بيماري هاي مزمن با خودمراقبتي

•16) عدالت در سلامت با خودمراقبتي 

•17) در ناخوشي هاي جزيي، دو سوم ويزيت هايي كه منجر به تجويز دارو مي شود، بدون دارو و با رعايت توصيه هاي خود مراقبتي قابل درمان است.

•18)  ترويج و توسعه خودمراقبتي يعني كاهش 50 درصدي دفعات مراجعه به مراكز اورژانس  

•19)  ترويج و توسعه خودمراقبتي يعني كاهش 50 درصدي ميزان بستري در بيمارستان  

•20)  ترويج و توسعه خودمراقبتي يعني كاهش 50 درصدي ميزان غبيت از كار به دليل بيماري و آسيب  

•21)  داروخانه هاي حامي خودمراقبتي، كانوني براي اصلاح فرهنگ مصرف دارو در كشور

•22)  بيمارستان هاي مروج خودمراقبتي، كانوني براي ترويج سبك زندگي سالم و زندگي با كيفيت.

•23)  دندانپزشكان مروج خودمراقبتي، شاهدان زيباترين لبخندها

•24)  مراكز بهداشتي درماني، پايگاه همياري و خودياري براي سلامت

•25)  بهورزان،‌ مروجان خودمراقبتي در روستا

•26)  رابطان بهداشتي، مروجان خودمراقبتي در جامعه

•27)  سفيران سلامت، مربيان خودمراقبتي در خانواده

 


يك شنبه 7 ارديبهشت: سياست گذاران و مديران اجرايي، حاميان خودمراقبتي

 

•1)   نهضت احياء و گسترش بهداشت و طب پيشگيري را با بكارگيري و بسيج كليه امكانات موجود آغاز نماييد.(مقام معظم رهبري)

•2)   اولين قدم ما بحث بهداشت است؛ بايد همه تلاش كنيم كه در زمينه بهداشت موفق شويم و اگر نتوانستيم، به سمت درمان حركت كنيم.(رييس جمهور محترم)

•3)      ارتقاي عادلانه سلامت در كشور، نيازمند توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي

•4)      اتخاذ سبك زندگي سالم، نيازمند ترويج و توسعه خودمراقبتي در كشور

•5)   برنامه ملي ترويج و توسعه خودمراقبتي در كشور، گامي به سوي تحقق سند چشم انداز و نقشه جامع علمي كشور

•6)   اجراي برنامه ملي ترويج و توسعه خودمراقبتي در كشور ، تبلور مشاركت فردي و جمعي مردم براي ارتقاي عادلانه سلامت دركشور

•7)   همكاري و هماهنگي بين بخشي براي ترويج و توسعه خودمراقبتي، ضرورتي براي ارتقاي عادلانه سلامت كشور

•8)   برنامه ملي ترويج و توسعه خودمراقبتي، گامي به سوي كاهش بار بيماري و مرگ و افزايش اميد به زندگي

•9)   افزايش اميد به زندگي با كيفيت، با توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي در خانه، مدرسه، محل كار و جامعه

•10)  سياستگذاري براي ترويج و توسعه فرهنگ خودمراقبتي، ضامن ارتقاي عادلانه سلامت در كشور

•11) با اجراي برنامه ملي ترويج و توسعه خودمراقبتي در كشور، مردم براي زيست سالم، ايمن، مولد،مرفه، بانشاط و معنوي توانمند مي شوند.

•12) با اجراي برنامه ملي ترويج و توسعه خودمراقبتي در كشور، از اپيدمي        بيماري هاي غيرواگير پيشگيري مي شود.

•13)  با اجراي برنامه ملي ترويج و توسعه خودمراقبتي در كشور، كارايي وكيفيت زندگي مبتلايان به بيماري هاي مزمن، افزايش مي يابد.

•14) با اجراي برنامه ملي ترويج و توسعه خودمراقبتي در كشور، در كنار تلاش ارزشمند براي افزودن روزها به زندگي، زندگي به روزها افزوده مي شود.

•15) برنامه ملي ترويج و توسعه خودمراقبتي در كشور، راهي است به سوي ارتقاي عادلانه سلامت با اتكاي بر دانش، مهارت و توان مردم.

•16) برنامه ملي ترويج و توسعه خودمراقبتي در كشور، ترجمان ارتقاي عادلانه سلامت است با تدبير و اميد

•17)  صنايع غذايي مروج توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي، حاميان ارتقاي عادلانه سلامت در كشور

•18)  صنايع مروج توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي، حاميان ارتقاي عادلانه سلامت در كشور

•19)  بيمه هاي حامي توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي، حاميان ارتقاي عادلانه سلامت در كشور


شعار هفته سلامت 94

محتوای مرتبط