اولویت های پژوهشی

اهم اولویتهای پژوهشی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1395 :

 

 • 1. بررسی میزان ازدواج های فامیلی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره
 • 2. بررسی میزان شیوع تالاسمی در ازدواج های فامیلی
 • 3. بررسی میزان شیوع ناقل تالاسمی در ازدواج های فامیلی
 • 4. بررسی میزان متوسط فرزند تالاسمی ماژور در ازدواج ناقل
 • 5. بررسی فراوانی عقد های قبل از مشاوره
 • 6. بررسی فراوانی عقدهای پس از مشاوره
 • 7. بررسی میزان معرفی ازواج ناقل به آزمایشگاه PND
 • 8. بررسی میزان تشخیص تالاسمی ماژور در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه PND طی یکسال
 • 9. بررسی میزان فاصله زمانی بین تولدتاتاریخ اولین تزریق خون دربیماران تالاسمی ماژور
 • 10. بررسی میزان غربالگری دروالدین بیمار مبتلا به تالاسمی
 • 11. بررسی میزان مراقبت زوجهای ناقل ومشکوک درمنطقه تحت پوشش
 • 12. بررسی میزان تشکیل پرونده برای مبتلایان شناسایی شده در برنامه غربالگری دیابت
 • 13. بررسی میزان شیوع عوارض دیابت در مبتلایان به تفکیک نوع عارضه
 • 14. بررسی میزان شیوع عوارض بیماری فشار خون در مبتلایان به تفکیک نوع عارضه بر اساس دستورالعمل
 • 15. بررسی میزان اگاهی زنان مراجعه کنندگان به کلینیک مادر وکودک در خصوص تکنیک خود معاینه سرطان برست
 • 16. بررسی میزان اگاهی معلمان خانم آموزش دیده در خصوص خودمعاینه سرطان برست در تمامی مدارس شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه
 • 17. مقایسه تعداد پاپ اسمیر انجام شده در کلینیک های بهداشت خانواده با امار استاندارد کشوری
 • 18. بررسی میزان شیوع سرطان دهانه رحم در بین انجام دهندگان پاپ اسمیر در کلینیکهای تحت پوشش شهر زاهدان
 • 19. بررسی شیوع جغرافیایی سوء مصرف الکل در استان سیستان و بلوچستان
 • 20. بررسی میزان شیوع ازدواج های فامیلی در خانواده مبتلایان به اختلالات ژنتیک
 • 21. بررسی تاثیر قومیت های متنوع در اختلالات ژنتیک شناسایی شده در سطح دانشگاه
 • 22. بررسی میزان تکرار اختلالات ژنتیکی در بستگان دور و نزدیک غربالگری
 • 23. بررسی فراوانی زمان بروز بر حسب سن مبتلایان اختلالات ژنتیک شناسایی شده در سطح دانشگاه
 • 24. بررسی فراوانی سقط و نازایی و مرده زایی در جمعیت غربالگری شده روستایی در استان
 • 25. بررسی شیوع اختلالات مادرزادی در تازه متولدین در سطح استان به تفکیک نوع اختلالات و تفکیک جغرافیایی
 • 26. فراوانی انواع مراجعات به مراکز مشاوره ژنتیک شهرستانها و مرکز استان
 • 27. بررسی مقایسه ای میزان پوشش سالیانه غربالگری نوزادان به تفکیک شهرستان -استان
 • 28. بررسی مقایسه ای میزان پوشش سالیانه غربالگری بهنگام نوزادان به تفکیک شهرستان -استان
 • 29. بررسی مقایسه ای میزان بروز بیماری فنیل کتونوری و هیپوتیروییدی در نوزادان به تفکیک شهرستان و کل استان
 • 30. بررسی مقایسه ای درصد شروع به موقع درمان در بیماران شناسایی شده از طرح غربالگری به تفکیک نوع بیماری -شهرستان و کل استان
 • 31. بررسی مقایسه ای میزان درصد نمونه نامناسب ارسالی از شهرستانها به آزمایشگاه غربالگری استان به تفکیک شهرستان
 • 32. بررسی مقایسه ای میزان درصد نمونه مجدد غربالگری انجام شده به تفکیک علت در شهرستانها و کل استان
 • 33. بررسی فراوانی انواع بیماریهای قابل کنترل دوره نوزادی از طریق تست کف پای کودکان
 • 34. بررسی شیوع افسردگی در گروههای سنی و جنسی به تفکیک در جمعیت تحت پوشش دانشگاه
 • 35. نیازسنجی آموزشی اطلاعات ارایه دهندگان خدمت در خصوص شناسایی بموقع اقدام کنندگان به خودکشی
 • 36. بررسی تاثیر آموزشهای مهارتهای زندگی بر افسردگی و پرخاشگری
 • 37. بررسی شیوع آلزایمر در افراد بالای 50 سال در استان
 • 38. بررسی تاثیر آموزش مهارتهای فرزندپروری بر اختلالات رفتاری کودکان
 • 39. بررسی شیوع کودک آزاری در مراجعین به بخش حوادث بیمارستانها
 • 40. بررسی بیماری های مقاربتی در بین زنان معتاد تزریقی
 • 41. بررسی اعتیاد در بین دانش اموزان حاشیه شهر زاهدان
 • 42. بررسی شیوع درماتیت اتیپک وعلایم اسم در استان
 • 43. بررسی شیوع علایم بیماریهای مزمن تنفسی در بیماران سوء مصرف مواد در مراکز گذری
 • 44. بررسی میزان علایم الرژیک پوستی وتنفسی در بیماران سوء مصرف مواد در مراکز گذری
 • 45. بررسی اگاهی بهورزان شاغل درمورد دود وغبار داخل منزل وراههای پیشگیری
 • 46. بررسی میزان اگاهی پرسنل مهد کودک از برنامه های پیشگیری از حوادث
 • 47. بررسی شیوع ومیزان حوادث در استان
 • 48. بررسی میزان اگاهی پرسنل بهداشت کارگری در مورد برنامه های پیشگیری از حوادث

 • 49. بررسی شیوع اختلالات تکاملی کودکان زیر 5 سال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • 50. بررسی تغذیه انحصاری با شیر مادر در شهرستان زاهدان
 • 51. بررسی شیوع بیماریهای شایع در سالمندان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • 52. بررسی شیوع اضافه وزن و چاقی و عوامل مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان
 • 53. بررسی علل عدم مصرف قرص آهن توزیع شده(برنامه آهن یاری)توسط دانش آموزان دختر متوسطه
 • 54. ارزشیابی برنامه آموزش تغذیه و آهن یاری دختران دبیرستانی
 • 55. بررسی وضعیت مصرف غذاهای آماده (در دانشجویان و عموم مردم)
 • 56. بررسی الگوی تغذیه در گروههای سنی مختلف
 • 57. بررسی تاثیر برنامه آموزشی -مداخله ای دوران بلوغ در دانش آموزان دختر اول دبیرستان در سال تحصیلی 94-95
 • 58. ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی به کار بردن رایانه و مداخلات آموزشی درمانی و مقایسه آن با گروه شاهد
 • 59. بررسی میزان صدا در کارگاههای سطح استان
 • 60. بررسی میزان روشنایی در کارگاههای سطح استان
 • 61. بررسی و تدوین الگوی مدیریتی پسماندهای جامد کارخانه کمپوست زاهدان
 • 62. بررسی وضعیت بهداشتی مراکز پرتو پزشکی
 • 63. بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد استان سیستان و بلوچستان
 • 64. بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس استان سیستان و بلوچستان
 • 65. بررسی و تامین غلظت نیترات و نیتریت در آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی استان سیستان و بلوچستان

 

   دانلود : 461.pdf           حجم فایل 310 KB

کمیته پژوهشهای بهداشتی

محتوای مرتبط