شرح وظایف HSR

شرح وظایف کمیته  HSR:

*انجام نیاز سنجي (needs assessment) در منطفه تحت پوشش دانشگاه به منظور شناسایي مشکلات و معظلات موجود در منطقه،

این نیاز ها کلیه مسائل درون و برون دانشگاه ، سیستم مدیریت و ارائه خدمات را شامل مي شود. نتیجه نهایي چنین نیاز سنجي و

سپس تعیین اولویت شرحي از مهمترین مشکلات موجود مي باشد.

**لیست اولویتهاي تحقیقاتي منطقه پس از تعیین بایستي در اختیار محققین و دانشجویان قرار گیرد تاآنها بتوانند پروژه هاي پژوهشي

و پایان نامه هاي تحقیقاتي را بر اساس اولویتها انتخاب نمایند.

***ایجاد زمینه مناسب جهت اجراي پروژه هاي مداخله اي که در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درمانی، رفتار در مردم

و مدیران می باشد.

 ****بررسي و تصویب طرح هاي ارائه شده H.S.R و ارسال طرح هاي مصوب به شوراي پژوهشي دانشگاه

*****برگزاري کارگاه هاي کارشناسان بهداشت و درمان در پژوهشهاي کاربردي از اهداف این معاونت جهت عمومیت بخشیدن به امر

 تحقیق مي باشد. با توجه به این که منعي در خصوص اجراي طرحهاي تحقیقاتي توسط کارشناسان وجودندارد افرادي که در کارگاه ها

 آموزش مي بینندو طرحهاي آنها مورد تصویب قرار مي گیرد مي توانند مجري طرحهاي ارائه شده باشند.


محتوای مرتبط
اخبار جدید
روابط عمومی/ معاون اجرایی مرکز بهداشت استان در مراسم معارفه سرپرست مرکز بهداشت میرجاوه؛ دسترسی آسانتر به خدمات سلامت محور اصلی فعالیت ها و برنامه های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.
روابط عمومی/حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بعنوان نماینده وزارت بهداشت ایران در دومین همایش جهانی کشورهای حذف مالاریا در کاستاریکا ...تشریح دستاوردها،روشهای بیماریابی ونظام مراقبت وطبقه بندی اپیدمیولوژیک مالاریا در مناطق مختلف ایران
روابط عمومی/معاون بهداشتی دانشگاه در اولین نشست روسای مراکز وشبکه های بهداشت شهرستانهادر سال97...تاکید بر صرفه جویی هدفمند وکاهش هزینه های غیر ضروری با کمترین تاثیر در پرداختهای مالی پرسنل
روابط عمومی/ معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد : مضرات یک وعده مصرف قلیان برابر با 100 نخ سیگار است ...20در صد مردم سیستان وبلوچستان قلیان مصرف می کنند.
روابط عمومی/شناسایی حدود 16 هزار فرد مبتلا به پرفشاری خون در قالب اجرای طرح تحول نظام سلامت
رویدادها
سبیب