تاریخچه HSR

تاریخچه کمیته یا شورا HSR :

در راستاي هدفمند نمودن تحقیقات به منظور حل معظلات موجود در سیستم ارائه خدمات بهداشتي، درماني و حتي نظام آموزشي

 و پشتیباني این کمیته تشکیل شده است. از سال 1380 در كشور ما، آموزش اختصاصي پژوهشهاي كاربردي براي حل مسائل 

سازمانهاي خدمات بهداشتي درماني تحت عنوان« ده گام پژوهش درسيستمهاي بهداشتي درماني »اجرا مي شود كه كاركنان اجرايي

بيمارستانها و مراكز بهداشتی و درماني پروژه هاي تحقيقي (بويژه پروژه هاي مداخله اي) زيادي را اجرا نموده اند كه ارزشيابي نتايج

نشان دهنده توسعه پژوهش در بدنه سيستمهاي اجرايي است.

 اين روند با حمايت مديريتهاي سازمان بهداشتي درماني رو به افزايش خواهد گذاشت و نيازمند مشاركت  كاركنان، مديران و مردم

در طراحي و اجراي پژوهشهايي است كه مي توانند مسائل سيستم را شناسايي،تحليل و حل كنند يا از شدت مسئله بكاهند. 

بررسي هاي مكرر گوياي اين واقعيت است كه HSR قادر است اطلاعاتي گسترده مربوط به دامنه وسيعي از رويدادهاي درون نظام

 بهداشتي را ارائه دهد.


محتوای مرتبط
اخبار جدید
روابط عمومی/ معاون اجرایی مرکز بهداشت استان در مراسم معارفه سرپرست مرکز بهداشت میرجاوه؛ دسترسی آسانتر به خدمات سلامت محور اصلی فعالیت ها و برنامه های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.
روابط عمومی/حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بعنوان نماینده وزارت بهداشت ایران در دومین همایش جهانی کشورهای حذف مالاریا در کاستاریکا ...تشریح دستاوردها،روشهای بیماریابی ونظام مراقبت وطبقه بندی اپیدمیولوژیک مالاریا در مناطق مختلف ایران
روابط عمومی/معاون بهداشتی دانشگاه در اولین نشست روسای مراکز وشبکه های بهداشت شهرستانهادر سال97...تاکید بر صرفه جویی هدفمند وکاهش هزینه های غیر ضروری با کمترین تاثیر در پرداختهای مالی پرسنل
روابط عمومی/ معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد : مضرات یک وعده مصرف قلیان برابر با 100 نخ سیگار است ...20در صد مردم سیستان وبلوچستان قلیان مصرف می کنند.
روابط عمومی/شناسایی حدود 16 هزار فرد مبتلا به پرفشاری خون در قالب اجرای طرح تحول نظام سلامت
رویدادها
سبیب