تاریخچه HSR

تاریخچه کمیته یا شورا HSR :

در راستاي هدفمند نمودن تحقیقات به منظور حل معظلات موجود در سیستم ارائه خدمات بهداشتي، درماني و حتي نظام آموزشي

 و پشتیباني این کمیته تشکیل شده است. از سال 1380 در كشور ما، آموزش اختصاصي پژوهشهاي كاربردي براي حل مسائل 

سازمانهاي خدمات بهداشتي درماني تحت عنوان« ده گام پژوهش درسيستمهاي بهداشتي درماني »اجرا مي شود كه كاركنان اجرايي

بيمارستانها و مراكز بهداشتی و درماني پروژه هاي تحقيقي (بويژه پروژه هاي مداخله اي) زيادي را اجرا نموده اند كه ارزشيابي نتايج

نشان دهنده توسعه پژوهش در بدنه سيستمهاي اجرايي است.

 اين روند با حمايت مديريتهاي سازمان بهداشتي درماني رو به افزايش خواهد گذاشت و نيازمند مشاركت  كاركنان، مديران و مردم

در طراحي و اجراي پژوهشهايي است كه مي توانند مسائل سيستم را شناسايي،تحليل و حل كنند يا از شدت مسئله بكاهند. 

بررسي هاي مكرر گوياي اين واقعيت است كه HSR قادر است اطلاعاتي گسترده مربوط به دامنه وسيعي از رويدادهاي درون نظام

 بهداشتي را ارائه دهد.


محتوای مرتبط
اخبار جدید
روابط عمومی/ روند نزولی و کنترل عفونتهای بیمارستانی دستاورد نظارتهای مستمر و مشترک تیم های بهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان...نقش مهم همراهان بیمار وملاقات کنندگان در کنترل عفونتهای بیمارستانی
روابط عمومی/ معاون بهداشتی دانشگاه در مراسم تجلیل از زنان عرصه سلامت عنوان کرد :همراهی وهمسویی زنان در عرصه سلامت موفقیتهای زیادی را برای نظام سلامت رقم زده است .
روابط عمومی/شناسایی 844 مادر باردار در مراجعه خانه به خانه مراقبین وداوطلبان سلامت زاهدان در راستای اجرای کمپین حامیان سلامت مادران باردار...این مادران باردار تا این زمان به پایگاههای سلامت مراجعه نداشته اند.
روابط عمومی/آغاز راند اول سم پاشی مالاریا باحضور رئیس اداره پیشگیری از مالاریا وزارت بهداشت در مناطق جنوبی استان سیستان وبلوچستان
روابط عمومی/آغاز مرحله اول واکسیناسیون فلج اطفال از امروز در سراسر استان ...حدود 450 هزار کودک زیر 5 سال در این طرح واکسینه خواهند شد.
رویدادها
سبیب