فعاليتهاي انجام شده واحد

فعالیت های انجام شده واحد بهداشت دهان و دندان در سال 1390

 • 1. راه اندازی 9 مرکز ارائه خدمات دندانپزشکی اختصاصی به کودکان 6 تا 12 سال در سطح استان
 • 2. انجام 60000 وارنیش فلوراید دانش آموزان بدو ورود به دبستان در قالب طرح سنجش
 • 3. اجرایی نمودن طرح مبتنی بر عملکرد در واحد های بهداشت دهان و دندان
 • 4. توزیع 140000 دهانشویه سدیم فلوراید در مدارس ابتدایی سطح استان
 • 5. برگزاری کارگاه کشوری درمان پالپ زنده در تارخ 6/3/89
 • 6. برگزاری سمینار دو روزه کنترل عفونت با امتیاز بازآموزی در تاریخ 29 و 30 دیماه 89
 • 7. توزیع10000 پوستر، پمفلت و تراکت آموزشی دهان ودندان
 • 8. توزیع 15000 شناسنامه سلامت دهان و دندان کودکان مهدکودکی
 • 9. معاینه دهان و دندان دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی
 • 10. جذب، آموزش و به کارگیری کاردانهای بهداشت دهان و دندان در سطح استان
 • 11. آموزش مدیران و مربیان مهد کودک ها
 • 12. آموزش گروههای هدف شامل زنان باردار، شیرده و دانش آموزان
 • 13. آموزش رابطین بهداشت مدارس، بهورزان و آموزشیاران نهضت سواد آموزی
 • 14. هماهنگی و برگزاری جلسات متعدد با سازمانهای بیمه گر جهت تحت پوشش قرار دادن خدمات دهان و دندان کودکان 6 تا 12 سال

15  -تهیه 000/50 عدد ماکت آموزشی دندانهای شیری جهت توزیع در واحدهای بهداشت دهان و دندان مراکز شهری و روستایی و مدارس استان با ارزش ریالی 000/000/000/100 ریال

16-جهت استاندارد سازی واحدهای بهداشت دهان ودندان خرید 30 دستگاه یونیت دندانپزشکی به ارزش ریالی 000/000/000/4500 ریال

17-خرید 30 دستگاه اتو کلاو کلاس B جهت واحدهای بهداشت دهان و دندان به ارزش ریالی 000/000/1200 ریال

18-خریداری 10000 بسته سم سمنت به ارزش ریالی 000/000/000/5 ریال جهت واحد های بهداشت دهان ودندان

19-خرید 110000 عدد انواع فرزهای دندانپزشکی به ارزش ریالی 000/000/150/3 ریال جهت ارائه خدمات ترمیمی و ترمیم دندان 6 جهت واحدهای بهداشت دهان و دندان

20-خرید 1000 ست اینسترومنت (توربین، ایرموتور، آنگل) به ارزش ریالی 000/000/000/12 ریال جهت واحدهای بهداشت دهان و دندان

21-جهت استاندارد سازی کنترل عفونت خرید 000/000/000/7 ریال محلولهای ضد عفونی شامل میکروتن ، سارفوسپت، درموسپت

22-خرید 000/100 عدد وارینش فلوراید به ارزش ریالی 000/000/1300 جهت واحدهای بهداشت دهان و دندان

23-خرید اقلام (توربین یکبار مصرف، اسپری توربین، اسپری بی حسی ، ژل بی حسی ، خمیر پرو فیلاکسی، و ج چوبی) به ارزش000/000/700 ریال جهت واحدهای بهداشت دهان و دندان.          

 

  

آمار و عملکرد واحد بهداشت دهان و دندان از سال1390_1384

 

 

سال 84

سال 85

سال 86

سال 87

سال 88

سال 89

سال 90

معاینه

62272

112793

68758

85962

59044

72524

75328

 کشیدن دندان

29383

29477

30650

32248

31009

32724

34227

جرمگیری

6372

17163

6179

6574

7640

7724

7928

ترمیم

7608

5718

6460

7360

6134

6344

7433

فیشورسیلانت

30

330

5604

6327

14664

18698

21724

 

 

 

 

  

 نيروهاي انساني شاغل در واحدهاي  بهداشت دهان ودندان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 وضعيت موجود واحدهاي بهداشت دهان ودندان مراكز شهري دانشگاه

رديف

شهرستان

دندانپزشك طرحي

دندانپزشك رسمي

 بهداشتكار دهان و دندان

جمع

1

زاهدان

3

4

6

13

2

خاش

-

2

10

12

3

ايرانشهر

-

5

1

6

4

سراوان

-

5

10

15

5

سرباز

-

-

3

3

6

نيكشهر

-

2

5

7

7

چابهار

-

2

4

6

8

کنارک

1

-

1

2

 

جمع

4

22

38

64


بهداشت دهان ودندان

محتوای مرتبط