توزیع خدمات بهداشتی درمانی در شهرستانها

در شهرستان خاش به دلیل فقدان نیروی انسانی در حال حاضر فقط 2 مرکز شهری در زمینه سلامت دهان و دندان فعال می باشند.

در شهرستان سراوان 3 نفر دندانپزشک و 2 نفر بهداشتکار دهان و دندان در2 مرکز شهری و2 مرکز  روستایی مشغول فعالیت می باشند.

در شهرستان ایرانشهر به دلیل فقدان نیروی انسانی در حال حاضر در 2  مرکز شهری فعال  خدمات دندانپزشکی توسط 2دندانپزشک ارائه میشود.

در شهرستان نیکشهر در  2 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 1 مرکز بهداشتی درمانی روستایی  2دندانپزشک و 1 نفربهداشتکار ارائه کننده خدمات دندانپزشکی می باشند.

در شهرستان سرباز در 2 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 1 مرکز بهداشتی درمانی روستایی فعال خدمات دندانپزشکی توسط 2 نفر بهداشتکار  ارائه می گردد.

در شهرستان کنارک 1 دندانپزشک و 1 بهداشتکار در 2 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 4 مرکز روستایی ارائه دهنده خدمات در زمینه سلامت دهان و دندان می باشند.

در شهرستان چابهار 2 دندانپزشک در 2 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 1 مرکز روستایی ارائه دهنده خدمات میباشند. یک نفر بهداشتکار در مرکز زابلی و یک نفر بهداشتکار در مرکز سوران مشغول فعالیت می باشند.در مراکز بهداشتي درماني شهري و روستايي دندانپزشكان شاغل به آموزش، بازديد از مدرسه، معاينه دهان و دندان دانش آموزان مدرسه، ارائه خدمات کشيدن دندانهاي عفوني، ترميم دندانهاي پوسيده، جرمگيري، فيشورسيلا نت، فلورايد تراپي در مراکز ، آموزش به مراجعين واحد بهداشت خانواده و بازديد از خانه بهداشت و پايش کارکرد بهورز مي پردازند .


محتوای مرتبط
اخبار جدید
روابط عمومی/ روند نزولی و کنترل عفونتهای بیمارستانی دستاورد نظارتهای مستمر و مشترک تیم های بهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان...نقش مهم همراهان بیمار وملاقات کنندگان در کنترل عفونتهای بیمارستانی
روابط عمومی/ معاون بهداشتی دانشگاه در مراسم تجلیل از زنان عرصه سلامت عنوان کرد :همراهی وهمسویی زنان در عرصه سلامت موفقیتهای زیادی را برای نظام سلامت رقم زده است .
روابط عمومی/شناسایی 844 مادر باردار در مراجعه خانه به خانه مراقبین وداوطلبان سلامت زاهدان در راستای اجرای کمپین حامیان سلامت مادران باردار...این مادران باردار تا این زمان به پایگاههای سلامت مراجعه نداشته اند.
روابط عمومی/آغاز راند اول سم پاشی مالاریا باحضور رئیس اداره پیشگیری از مالاریا وزارت بهداشت در مناطق جنوبی استان سیستان وبلوچستان
روابط عمومی/آغاز مرحله اول واکسیناسیون فلج اطفال از امروز در سراسر استان ...حدود 450 هزار کودک زیر 5 سال در این طرح واکسینه خواهند شد.
رویدادها
سبیب