معاونت بهداشتی

معرفی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نام و نام خانوادگی : سیدمهدی طباطبایی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (phd) اپیدمیولوژی

سوابق : سال76 پزشک مرکز بهداشتی درمانی روستایی زابل/ پزشک مرکز سل

             سال79-77 رییس مرکز بهداشت زابل

             سال83-80 رییس مرکز بهداشت زاهدان

             سال88-83 تحصیل PHD در کشور استرالیا

             سال88 تاکنون معاون بهداشتی دانشگاه و عضو هیات علمی

آدرس : زاهدان - میدان مشاهیر ، مرکز بهداشت استان

پست الکترونیکی: zu.healthdeputy@gmail.com

تلفن : 05412438801  

تلفکس: 05412438800

 


محتوای مرتبط