معرفی

شرح وظایف معاونت بهداشتی

 

 شرح وظایف

 

- تعیین و برنامه ریزی اولویتها و سیاستهای بهداشتی استان و منطقه براساس شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی و منابع و مسائل و مشکلات بهداشتی مربوط به سلامت جامعه

- برنامه ریزی و اجرای برنامه های بهداشتی برای حل مسائل و مشکلات عمده در چهارچوب سیاستها و استراتژیهای اعلام شده کشوری با درنظر گرفتن شرایط خاص استان و منطقه

- تدوین و تنظیم برنامه های توسعه امکانات بهداشتی با همکاری معاونان بهداشتی شهرستانها

- پیش بینی و پیشنهاد منابع مورد نیاز و تنظیم بودجه عملیاتی براساس برنامه های استان یا منطقه

- نظارت برخدمات انجام شده و تامین میزان اثر بخشی آنها در سطح استان و منطقه و سنجش کیفیت آنها

- تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و کارگاهی برای معاونان بهداشتی شهرستان برحسب ضرورت

- شرکت در جلسات و سمینارها و کنفرانسهای علمی بهداشتی جهت پیشبرد برنامه های جاری بهداشتی در استان

- برقراری ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی و تشکیل کمیته های علمی و آموزشی و فنی جهت پیشبرد برنامه های بهداشتی

- برقراری ارتباط با سازمانها و مراجع ذیربط جهت استفاده از تجربیات آنان در زمینه های بهداشتی

- برقراری ارتباط با مراکز همگانی و رسانه های گروهی جهت ارائه برنامه آموزشی بهداشتی جهت افزایش آگاهی جامعه

- نظارت براجرای دستورالعملها و قوانین و مقررات و مصوبات ابلاغی در سطح استان و شهرستانها

- تهیه و ارائه گزارش عملکرد ، مشکلات و نارسائیها به مقام مسئول

- انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

 

 


محتوای مرتبط
اخبار جدید
روابط عمومی/معاون بهداشتی دانشگاه در کارگاه بیماریهای منتقله از آب وغذا ...ارائه خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به 330 هزار تبعه افغانی وپاکستانی در سال 96
روابط عمومی/ معاون اجرایی مرکز بهداشت استان در مراسم معارفه سرپرست مرکز بهداشت میرجاوه؛ دسترسی آسانتر به خدمات سلامت محور اصلی فعالیت ها و برنامه های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.
روابط عمومی/حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بعنوان نماینده وزارت بهداشت ایران در دومین همایش جهانی کشورهای حذف مالاریا در کاستاریکا ...تشریح دستاوردها،روشهای بیماریابی ونظام مراقبت وطبقه بندی اپیدمیولوژیک مالاریا در مناطق مختلف ایران
روابط عمومی/معاون بهداشتی دانشگاه در اولین نشست روسای مراکز وشبکه های بهداشت شهرستانهادر سال97...تاکید بر صرفه جویی هدفمند وکاهش هزینه های غیر ضروری با کمترین تاثیر در پرداختهای مالی پرسنل
روابط عمومی/ معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد : مضرات یک وعده مصرف قلیان برابر با 100 نخ سیگار است ...20در صد مردم سیستان وبلوچستان قلیان مصرف می کنند.
رویدادها
سبیب