1398/09/17
تسریع در روند تشخیص و درمان بیماری آنفلو آنزا با استقرار آزمایشگاه منطقه ای آنفلوانزا در زاهدان
با استقرار آزمایشگاه منطقه ای آنفلو آنزا در زاهدان روند تشخیص ودرمان بیماری انفلو آنزا در استان تسریع گردیده است و و این آزمایشگاه قابلیت پاسخگویی به سایر دانشگاههای همجوار را داراست.
1398/09/10
در اولین کارگاه آموزشی کتابخانه سلامت عنوان شد؛
رعایت اصول بهداشتی مهمترین راه پیشگیری ازآنفلوانزا