1399/06/25
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان عنوان کرد؛
مشارکت مردم در جهت ارتقای سلامت جامعه از اهداف برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت است
سلامت حق مردم جامعه است و با مشارکت آگاهانه مردم می توانیم در کنار مردم برای سلامت آنها برنامه ریزی کنیم.
1399/06/12
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان عنوان کرد؛
بهورزان، پیام آوران نظام سلامت و عدالت توسعه پایدارهستند
1399/06/03
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ؛
مشاوره پیش از ازدواج بهترین راه پیشگیری از بیماری تالاسمی
1399/06/03
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان؛
الزام رعایت پروتکل های بهداشتی در مراسم های عزاداری محرم