1398/07/20
دکتر سید مهدی طباطبایی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ارائه تمامی بسته های خدمتی سلامت به زندانیان، در پایگاه سلامت امید زندان زاهدان
در راستای پوشش همگانی سلامت، زندانیان زاهدان در پایگاه سلامت امید تمامی بسته های خدمتی سلامت را دریافت می کنند.
1398/07/16
دکترطباطبایی در کمیته بهداشت درمان اربعین:
ارائه خدمات مطلوب به زوار پاکستانی اربعین با تاکید برحفظ کرامت انسانی
1398/07/15
سید مهدی طباطبایی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
توصیه های بهداشتی و خود مراقبتی به زوار اربعین حسینی،
1398/07/14
دکتر سید مهدی طباطبایی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
آنفلوانزا و راههای پیشگیری از آن