1397/03/02
روابط عمومی/شناسایی حدود 16 هزار فرد مبتلا به پرفشاری خون در قالب اجرای طرح تحول نظام سلامت
برکات و ثمرات طرح تحول نظام سلامت تنها به کاهش پرداخت هزینه های درمان از سوی مردم خلاصه نمی شود.