اخبار جدید

1395/12/02

روابط عمومی/نشست مشترک موسسه کنشگران توسعه پارس با معاون بهداشتی دانشگاه با هدف اجرای برنامه های پیشگیری،غربالگری،آموزش وتوانمند سازی اقشار آسیب پذیر استان

اگر همه سازمانها و نهادها با نظام سلامت در زمینه ارتقای سلامت مشارکت کنند قطعا شاخصهای سلامت در کشور رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد.

اطلاعیه ها

رویدادهاخانه