1398/02/29
روابط عمومی/فشار خون بالا، علت 70 درصد بیماریهای کلیوی در استان سیستان وبلوچستان
در استان سیستان وبلوچستان 790 بیمار کلیوی در هفته ای 3 نوبت تحت پوشش خدمات دیالیزقرار می گیرند که 70 درصد انان دارای بیماری زمینه ای پرفشاری خون بوده اند.